מדבקות וערכות פסים

גרפיקת ויינל ג'יפ אספנות

ג'יפ ייצרו דגמים וחבילות מיוחדות במהלך השנים כמו רנגייד, לרדו, גולדן-איגל ג'מבורי, הונצ'ו ועוד.. לשיחזור המראה הנכון וחתימת שיפוץ הג'יפ בחר את קיט המדבקות שעיטר את הג'יפ שלך כשירד מפס הייצור לפני כמה עשורים.. השילובים של ג'יפ בשנות השבעים והשמונים הקדימו את זמנם לכל הדעות וכיום הם מבוקשים מתמיד! מקווים שעזרנו לך לקבל החלטה לשחזר למקור.


על מנת לצפות בקיט המדבקות המתאים לג'יפ האספנות שלך, הקלק על השנתון המתאים:
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1976

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade זהב ,כתום
פיקאפ Pickup
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho זהב ושחור
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי אס Cherokee S
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief פסים שחורים
וואגוניר Wagoneer

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1977

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade זהב, כחול
סיג'יי גולדן-איגל CJ-5 CJ-7 Golden Eagle זהב ושחור
פיקאפ Pickup
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho זהב ושחור
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי אס Cherokee S
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief פסים שחורים
וואגוניר Wagoneer

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1978

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade זהב, כתום
סיג'יי גולדן-איגל CJ-5 CJ-7 Golden Eagle זהב ושחור
פיקאפ Pickup
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho  זהב וחום
פיקאפ גולדן-איגל Pickup Golden Eagle זהב ושחור
פיקאפ 10-4 Pickup
פיקאפ קסטום Pickup Custom
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי אס Cherokee S
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief פסים שחורים
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1979

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade כחול, כתום
סיג'יי גולדן-איגל CJ-5 CJ-7 Golden Eagle זהב
סיג'יי סילבר CJ-5 Silver Anniversary שחור וכסף
פיקאפ Pickup
פיקאפ קאסטום Pickup Custom
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho כתום, כחול
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי אס Cherokee S
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief פסים שחורים
צ'ירוקי גולדן-איגל Cherokee Golden Eagle זהב
וואגוניר Wagoneer

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1980

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade כתום וזהב,כחול וזהב
סיג'יי גולדן-איגל CJ-5 CJ-7 Golden Eagle זהב
סיג'יי לרדו CJ-5 CJ-7 Laredo כסף, זהב
סיג'יי גולדן-הוק CJ-5 CJ-7 Golden Hawk שחור ברונזה וזהב
פיקאפ Pickup
פיקאפ קאסטום Pickup Custom
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho כחול, כתום
פיקאפ ספורטסייד Pickup Sportside אופציה לפסי הונצ'ו
פיקאפ לרדו Pickup Laredo כסף, זהב
פיקאפ גולדן-הוק Pickup Golden Hawk שחור ברונזה וזהב
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי אס Cherokee S
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief פסים שחורים
צ'ירוקי גולדן-איגל Cherokee Golden Eagle  זהב
צ'ירוקי לרדו Cherokee Laredo כסף, זהב
צ'ירוקי גולדן-הוק Cherokee Golden Hawk שחור ברונזה וזהב
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1981

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
סיג'יי לרדו CJ-5 CJ-7 Laredo כסף ואפור, אגוז וחום
סקרמבלר Scrambler
סקרמבלר רנגייד SR Scrambler Renegade צהוב,כחול,אדום
סקרמבלר לרדו Scrambler Sport SL כסף ואפור, אגוז וחום
פיקאפ Pickup
פיקאפ קאסטום Pickup Custom
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho  אדום,צהוב,כחול
פיקאפ ספורטסייד Pickup Sportside אופציה לפסי הונצ'ו
פיקאפ לרדו Pickup Laredo כסף ואפור, אגוז וברונזה
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי צ'יף 2 דלתות Cherokee Chief פסים שחורים
צ'ירוקי צ'יף 4 דלתות Cherokee Chief
צ'ירוקי לרדו Cherokee Laredo כסף ואפור, אגוז וברונזה
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר ברוגהם Wagoneer Brougham
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1982

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
סיג'יי לרדו CJ-5 CJ-7 Laredo כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
סיג'יי לימיטד CJ-7 Limited
סיג'יי ג'מבורי CJ-7 Jamboree שחור
סקרמבלר Scrambler
סקרמבלר רנגייד SR Scrambler Renegade צהוב,כחול,אדום
סקרמבלר לרדו Scrambler Sport SL כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
פיקאפ Pickup
פיקאפ קאסטום Pickup Custom
פיקאפ לרדו Pickup Laredo כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
פיקאפ ספורטסייד Pickup Sportside  פסי הונצ'ו
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי צ'יף 2 דלתות Cherokee Chief פסים שחורים
צ'ירוקי צ'יף 4 דלתות Cherokee Chief
צ'ירוקי לרדו Cherokee Laredo כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר ברוגהם Wagoneer Brougham
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1983

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
סיג'יי לרדו CJ-7 Laredo כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
סיג'יי לימיטד CJ-7 Limited
סקרמבלר Scrambler
סקרמבלר רנגייד SR Scrambler Renegade צהוב,כחול,אדום
סקרמבלר לרדו Scrambler Sport SL כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
פיקאפ Pickup
פיקאפ קאסטום Pickup Custom
פיקאפ לרדו Pickup Laredo כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
פיקאפ פיוניר Pickup Pioneer
פיקאפ הונצ'ו Honcho אדום,כחול,צהוב
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1984

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
סיג'יי לרדו CJ-7 Laredo כסף ואפור, אגוז וכתום
סיג'יי חבילה מיוחדת CJ-7 SVP
סקרמבלר Scrambler
סקרמבלר רנגייד SR Scrambler Renegade צהוב,כחול,אדום
סקרמבלר לרדו Scrambler Sport SL כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
פיקאפ Pickup
פיקאפ לרדו Pickup Laredo כסף ואפור, אגוז וכתום
פיקאפ פיוניר Pickup Pioneer
צ'ירוקי קסטום Cherokee Custom
צ'ירוקי פיוניר Cherokee Pioneer
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief שחור
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited
גראנד וואגוניר Grand Wagoneer

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1985

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
סיג'יי לרדו CJ-7 Laredo כסף ואפור, חום וזהב
סיג'יי ספרינג ספיישל CJ-7 Spring Spacial כתום
סקרמבלר Scrambler
סקרמבלר רנגייד SR Scrambler Renegade צהוב,כחול,אדום
סקרמבלר לרדו Scrambler Sport SL כסף ואפור, חום וזהב
פיקאפ Pickup
פיקאפ פיוניר Pickup Pioneer
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי פיוניר Cherokee Pioneer
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief  שחור
צ'ירוקי לרדו Cherokee Laredo
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited
גראנד וואגוניר Grand Wagoneer

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1986

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
לרדו CJ-7 Laredo כסף ואפור, חום וזהב
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי פיוניר Cherokee Pioneer
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief שחור
צ'ירוקי לרדו Cherokee Laredo
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited
גראנד וואגוניר Grand Wagoneer

קודי צבע לג'יפ אספנות

מפענח מספר שילדה לג'יפ אספנות סיג'יי 1971-1986 Jeep CJ VIN


לפרטים נוספים והצטרפות לחצו פה