מדבקות וערכות פסים

גרפיקת ויינל ג'יפ אספנות

ג'יפ ייצרו דגמים וחבילות מיוחדות במהלך השנים כמו רנגייד, לרדו, גולדן-איגל ג'מבורי, הונצ'ו ועוד.. לשיחזור המראה הנכון וחתימת שיפוץ הג'יפ בחר את קיט המדבקות שעיטר את הג'יפ שלך כשירד מפס הייצור לפני כמה עשורים.. השילובים של ג'יפ בשנות השבעים והשמונים הקדימו את זמנם לכל הדעות וכיום הם מבוקשים מתמיד! מקווים שעזרנו לך לקבל החלטה לשחזר למקור.


על מנת לצפות בקיט המדבקות המתאים לג'יפ האספנות שלך, הקלק על השנתון המתאים:
1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1976

לקטלוג ג'יפ 1976 לחץ פה

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade זהב ,כתום
1976 Jeep CJ Renegade decalמדבקות לג'יפ סיג'יי רנגייד 1976
פיקאפ Pickup
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho זהב ושחור
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי אס Cherokee S
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief פסים שחורים
מדבקות לג'פ צ'רוקי צ'יף 1976
וואגוניר Wagoneer

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1977

לקטלוג ג'יפ 1976 לחץ פה

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade זהב, כחול
 מדבקות לג'יפ סיג'יי רנגייד 1977
סיג'יי גולדן-איגל CJ-5 CJ-7 Golden Eagle זהב ושחור
 קיט מדבקות לג'יפ סיג'יי גולדן-איגל 1977
פיקאפ Pickup
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho זהב ושחור
 קיט מדבקות לג'יפ פיקאפ הונצ'ו 1977
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי אס Cherokee S
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief פסים שחורים
 קיט מדבקות לג'יפ צ'ירוקי צ'יף 1977
וואגוניר Wagoneer

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1978

לקטלוג ג'יפ 1976 לחץ פה

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade זהב, כתום
 מדבקות לג'יפ סיג'יי רנגייד 1978
סיג'יי גולדן-איגל CJ-5 CJ-7 Golden Eagle זהב ושחור
 קיט מדבקות לג'יפ סיג'יי גולדן-איגל 1978
פיקאפ Pickup
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho  זהב וכחול
 קיט מדבקות לג'יפ פיקאפ הונצ'ו 1978
פיקאפ גולדן-איגל Pickup Golden Eagle זהב ושחור
 קיט מדבקות לג'יפ פיקאפ גולדן-איגל 1978
פיקאפ 10-4 Pickup  קיט מדבקות לג'יפ פיקאפ 10.4 1978
פיקאפ קסטום Pickup Custom
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי אס Cherokee S
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief פסים שחורים
 קיט מדבקות לג'יפ צ'ירוקי צ'יף 1978
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1979

לקטלוג ג'יפ 1976 לחץ פה

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade כחול, כתום
קיט מדבקות לג'יפ CJ רנגייד 1979 קיט מדבקות לג'יפ סיג'יי רנגייד 1979
סיג'יי גולדן-איגל CJ-5 CJ-7 Golden Eagle זהב
 קיט מדבקות לג'יפ סיג'יי גולדן-איגל 1979
סיג'יי סילבר CJ-5 Silver Anniversary שחור וכסף
 מדבקות לג'יפ סיג'יי 5 סילבר 1979
פיקאפ Pickup
פיקאפ קאסטום Pickup Custom
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho כתום, כחול
 קיט מדבקות לג'יפ פיקאפ הונצ'ו 1979
פיקאפ גולדן-איגל Pickup Golden Eagle זהב ושחור
 קיט מדבקות לג'יפ פיקאפ גולדן-איגל 1979
פיקאפ 10.4 Pickup 10.4  קיט מדבקות לג'יפ פיקאפ 10.4 1979
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי אס Cherokee S
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief פסים שחורים
 קיט מדבקות לג'יפ צ'ירוקי צ'יף 1979
צ'ירוקי גולדן-איגל Cherokee Golden Eagle זהב
 קיט מדבקות לג'יפ צ'ירוקי גולדן-איגל 1979
וואגוניר Wagoneer

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1980

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade כתום וזהב,כחול וזהב
סיג'יי גולדן-איגל CJ-5 CJ-7 Golden Eagle זהב
סיג'יי לרדו CJ-5 CJ-7 Laredo כסף, זהב
סיג'יי גולדן-הוק CJ-5 CJ-7 Golden Hawk שחור ברונזה וזהב
פיקאפ Pickup
פיקאפ קאסטום Pickup Custom
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho כחול, כתום
פיקאפ ספורטסייד Pickup Sportside אופציה לפסי הונצ'ו
פיקאפ לרדו Pickup Laredo כסף, זהב
פיקאפ גולדן-הוק Pickup Golden Hawk שחור ברונזה וזהב
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי אס Cherokee S
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief פסים שחורים
צ'ירוקי גולדן-איגל Cherokee Golden Eagle  זהב
צ'ירוקי לרדו Cherokee Laredo כסף, זהב
צ'ירוקי גולדן-הוק Cherokee Golden Hawk שחור ברונזה וזהב
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1981

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
סיג'יי לרדו CJ-5 CJ-7 Laredo כסף ואפור, אגוז וחום
סקרמבלר Scrambler
סקרמבלר רנגייד SR Scrambler Renegade צהוב,כחול,אדום
סקרמבלר לרדו Scrambler Sport SL כסף ואפור, אגוז וחום
פיקאפ Pickup
פיקאפ קאסטום Pickup Custom
פיקאפ הונצ'ו Pickup Honcho  אדום,צהוב,כחול
פיקאפ ספורטסייד Pickup Sportside אופציה לפסי הונצ'ו
פיקאפ לרדו Pickup Laredo כסף ואפור, אגוז וברונזה
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי צ'יף 2 דלתות Cherokee Chief פסים שחורים
צ'ירוקי צ'יף 4 דלתות Cherokee Chief
צ'ירוקי לרדו Cherokee Laredo כסף ואפור, אגוז וברונזה
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר ברוגהם Wagoneer Brougham
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1982

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
סיג'יי לרדו CJ-5 CJ-7 Laredo כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
סיג'יי לימיטד CJ-7 Limited
סיג'יי ג'מבורי CJ-7 Jamboree שחור
סקרמבלר Scrambler
סקרמבלר רנגייד SR Scrambler Renegade צהוב,כחול,אדום
סקרמבלר לרדו Scrambler Sport SL כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
פיקאפ Pickup
פיקאפ קאסטום Pickup Custom
פיקאפ לרדו Pickup Laredo כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
פיקאפ ספורטסייד Pickup Sportside  פסי הונצ'ו
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי צ'יף 2 דלתות Cherokee Chief פסים שחורים
צ'ירוקי צ'יף 4 דלתות Cherokee Chief
צ'ירוקי לרדו Cherokee Laredo כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר ברוגהם Wagoneer Brougham
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1983

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-5 / CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-5 CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
סיג'יי לרדו CJ-7 Laredo כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
סיג'יי לימיטד CJ-7 Limited
סקרמבלר Scrambler
סקרמבלר רנגייד SR Scrambler Renegade צהוב,כחול,אדום
סקרמבלר לרדו Scrambler Sport SL כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
פיקאפ Pickup
פיקאפ קאסטום Pickup Custom
פיקאפ לרדו Pickup Laredo כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
פיקאפ פיוניר Pickup Pioneer
פיקאפ הונצ'ו Honcho אדום,כחול,צהוב
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1984

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
סיג'יי לרדו CJ-7 Laredo כסף ואפור, אגוז וכתום
סיג'יי חבילה מיוחדת CJ-7 SVP
סקרמבלר Scrambler
סקרמבלר רנגייד SR Scrambler Renegade צהוב,כחול,אדום
סקרמבלר לרדו Scrambler Sport SL כסף ואפור, ברנוזה ואגוז
פיקאפ Pickup
פיקאפ לרדו Pickup Laredo כסף ואפור, אגוז וכתום
פיקאפ פיוניר Pickup Pioneer
צ'ירוקי קסטום Cherokee Custom
צ'ירוקי פיוניר Cherokee Pioneer
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief שחור
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited
גראנד וואגוניר Grand Wagoneer

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1985

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
סיג'יי לרדו CJ-7 Laredo כסף ואפור, חום וזהב
סיג'יי ספרינג ספיישל CJ-7 Spring Spacial כתום
סקרמבלר Scrambler
סקרמבלר רנגייד SR Scrambler Renegade צהוב,כחול,אדום
סקרמבלר לרדו Scrambler Sport SL כסף ואפור, חום וזהב
פיקאפ Pickup
פיקאפ פיוניר Pickup Pioneer
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי פיוניר Cherokee Pioneer
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief  שחור
צ'ירוקי לרדו Cherokee Laredo
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited
גראנד וואגוניר Grand Wagoneer

קיט מדבקות ג'יפ שנתון 1986

חבילה גוון מדבקות
סיג'יי CJ-7
סיג'יי רנגייד CJ-7 Renegade צהוב,כחול,אדום
לרדו CJ-7 Laredo כסף ואפור, חום וזהב
צ'ירוקי Cherokee
צ'ירוקי פיוניר Cherokee Pioneer
צ'ירוקי צ'יף Cherokee Chief שחור
צ'ירוקי לרדו Cherokee Laredo
וואגוניר Wagoneer
וואגוניר לימיטד Wagoneer Limited
גראנד וואגוניר Grand Wagoneer

קודי צבע לג'יפ אספנות

מפענח מספר שילדה לג'יפ אספנות סיג'יי 1971-1986 Jeep CJ VIN


לפרטים נוספים והצטרפות לחצו פה