כיול ספידומטר לג'יפ

כיול מד מהירות לג'יפים בין השנים 1980-2006

יחסי העברה נמוכים יגרמו למד המהירות להציג מהירות גבוהה יותר מהמהירות בפועל, ויחסים גבוהים למהירות נמוכה יותר. על מנת לכייל את מד המהירות (ספידומטר) יש להחליף את גלגל השיניים בין אם מדובר בכבל ספידומטר או בחיישן.

הטבלה שלפניכם תעזור לקייל את מד המהירות בג'יפ שלכם, הצבעים מייצגים את הצבע של גלגל השיניים לאותו יחס העברה:

מידת צמיג / יחסי העברה 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 36" 38" 40" 42" 44"
3:07 30 29 28 27 26 25
3:55 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
3:73 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26
4:10 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 28 27 26
4:56 44 43 41 40 39 37 36 35 34 33 31 30 28 27
4:88 44 43 41 40 39 38 37 36 34 32 30 29

טבלת יחסי העברה ומידת צמיגים לג'יפ